Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

      Tân Á Đại Thành đánh giá yếu tố con người là yếu tố cốt lõi tạo nên giá trị doanh nghiệp. Tập đoàn luôn luôn xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

  • Tìm kiếm và săn tìm tài năng đồng thời phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và công tác nghiên cứu phát triển công nghệ tiên tiến; Luôn có những chính sách hỗ trợ thu hút nhân tài.
  • Liên tục bồi dưỡng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực mới dựa trên nguyên tắc kế thừa và luân chuyển cán bộ đảm bảo bồi dưỡng và phát triển toàn diện.
  • Tổ chức các hoạt động phong trào thi đua trong sản xuất, Tổ chức hội diễn văn nghệ, thể thao; Công đoàn Công ty thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ cho những gia đình người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm.
  • Tổ chức công đoàn hàng tháng để kết nối cán bộ nhân viên, kịp thời đưa ra đề xuất mang tính tập thể với Ban giám đốc.
Search job
Tân Á Đại Thành Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.