Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Trợ lí Ban Marketing Ha Noi 15/10/2019
2 Nhân Viên IT Hung Yen 14/10/2019
3 Nhân viên Quản lý cơ sở vật chất Ho Chi Minh 14/10/2019
4 Nhân viên Chăm sóc khách hàng (Callcenter) Ha Noi 11/10/2019
5 Nhân viên lễ tân văn phòng tòa nhà Ha Noi 11/10/2019
6 Nhân viên Admin - Phòng CNTT Ha Noi 11/10/2019
7 QUẢN LÍ ĐIỀU HÀNH TRUNG TÂM PHÂN PHỐI (NGÀNH BÌNH NƯỚC NÓNG) Ninh Binh
Bac Giang
Hai Duong
Nam Dinh
11/10/2019
8 Nhân viên Đào tạo phát triển văn hóa Ho Chi Minh 11/10/2019
9 Kỹ sư cơ khí Điều hòa không khí, thông gió Ha Noi 10/10/2019
10 Chuyên viên pháp chế sở hữu trí tuệ Ha Noi 10/10/2019
11 Nhân viên Điều hành Ha Noi 09/10/2019
12 Nhân viên Kế Toán Hung Yen 07/10/2019
13 Quản lí Trung tâm phân phối - Ngành ống Hai Phong
Nghe An
Ha Tinh
Quang Binh
Quang Ngai
...
26/09/2019
14 Trưởng phòng kiểm soát tuân thủ Ha Noi 26/09/2019
15 Chuyên viên Pháp chế Ho Chi Minh 24/09/2019
16 Chuyên viên kiểm soát hệ thống Ha Noi 23/09/2019
17 Chuyên viên kiểm soát tuân thủ Ha Noi 23/09/2019
18 Chuyên viên Pháp chế cao cấp Ha Noi 23/09/2019
19 Nhân viên mua hàng - Nhà máy Tân Á Hà Nam Hung Yen
Ha Nam
23/09/2019
20 Quản đôc phân xưởng - Ngành sơn Hung Yen
Ha Nam
23/09/2019
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.