Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Kế Toán Trưởng (Nhà Máy Hà Nam) Ha Nam 20/08/2019
2 Trưởng Ban Quản trị Nguồn Nhân lực Ha Noi 19/08/2019
3 TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH BẤT ĐỘNG SẢN Ha Noi 17/08/2019
4 Nhân viên Kinh Doanh Ho Chi Minh
Tay Ninh
Ninh Thuan
Binh Duong
22/07/2019
5 Trưởng Nhóm Tuyển Dụng (Nhà Máy Tân Á Hà Nam) Ha Nam 17/08/2019
6 Trưởng Bộ Phận C&B Ho Chi Minh 12/08/2019
7 Nhân Viên Mua Hàng (Tiếng Anh) Ha Noi 17/08/2019
8 Chuyên Viên MKT Ngành Hàng (ABM) Ha Noi 17/08/2019
9 NHÂN VIÊN ISO Ha Noi 17/08/2019
10 Trưởng Phòng Đào tạo và Phát Triển Văn Hóa Ha Noi 17/08/2019
11 Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Ha Noi 17/08/2019
12 Trưởng Bộ Phận Kỹ Thuật Bảo Hành Ho Chi Minh 12/08/2019
13 Trưởng bộ phận Hành Chính Ho Chi Minh 12/08/2019
14 Chuyên viên ISO Ho Chi Minh 07/08/2019
15 Nhân Viên Giám Sát Phần Mền DMS Ho Chi Minh 07/08/2019
16 Kế toán tổng hợp Gia Lai
Dong Nai
Can Tho
02/08/2019
17 Sale Admin Ho Chi Minh 02/08/2019
18 Quản lý kế hoạch sản xuất Ho Chi Minh 05/04/2019
19 CÔNG NHÂN VẬN HÀNH SẢN XUẤT Long An 27/03/2019
20 Trợ lý Tổng Giám Đốc Ho Chi Minh 20/03/2019
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.