Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

Chuyên viên ISO

 • Hồ Chí Minh
 • Nhân viên
 • Nhân viên chính thức
 • Đại học
 • 2 - 3 Năm
 • Lương thỏa thuận
 • Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận, Quản lý chất lượng (QA/QC)
 • 1
 • 30/10/2019

Mô Tả Công Việc

1. Đào tạo các CBCNV trong công ty về nhận thức ISO 9001, các yêu cầu tiêu chuẩn 9001, đánh giá chất lượng nội theo tiêu chuẩn ISO 9001.
2. Tham mưu cho lãnh đạo về cơ cấu tổ chức, phân công trách nhiệm, quyền hạn cho các phòng ban, bộ phận, các chức danh, chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng.
3. Kết hợp, hỗ trợ các phòng ban, bộ phận soạn thảo các quy trình, quy định, quy chế,
hướng dẫn công việc, mô tả công việc,…
4. Cập nhật tài liệu từ các phòng ban, bộ phận xem xét, chỉnh sửa cho phù hợp theo tiêu
chuẩn ISO 9001
5. Hướng dẫn các phòng ban, bộ phận áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm: áp dụng các quy trình, quy định, quy chế, hướng dẫn công việc, biểu mẫu,…
6. Kiểm tra, giám sát các phòng ban, bộ phận việc thực hiện các quy trình, quy định, quy
chế, hướng dẫn công việc, biểu mẫu,…
7. Lập kế hoạch, đánh giá chất lượng nội bộ, báo cáo đánh giá nội bộ
8. Tổ chức cuộc họp xem xét lãnh đạo theo định kỳ
9. Lập các hành động khắc phục, phòng ngừa sau đánh giá nội bộ(nếu có)
10. Theo dõi việc khắc phục, phòng ngừa.
11. Xem xét nhu cầu cải tiến của hệ thống
12. Báo cáo cho QMR về kết quả hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng và về mọi nhu cầu cải tiến.
13. Chuẩn bị hồ sơ đánh giá cấp chứng nhận, duy trì.
14. Chịu trách nhiệm soạn thảo các quy định, quy chế, thông báo, quyết định, công văn theo yêu cầu từ Ban lãnh đạo.
15. Và những công việc khác được giao từ QMR
16. Là người chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo về công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống ISO 9001
 

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ học vấn: Đại học
2. Trình độ chuyên môn: Quản lý chất lượng
3. Trình độ vi tính: Sử dụng Word, Excel, Power Point, Internet
4. Trình độ Tiếng Anh: B
5. Kinh nghiệm: 02 năm kinh nghiệm quản lý Hệ thống quản lý chất lượng
6. Độ tuổi: 24 tuổi trở lên
7. Yêu cầu khác: Chịu khó, cẩn thận, đam mê, tinh thần cầu tiến, ham học hỏi
 

Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.