Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

NHÂN VIÊN ISO

 • Hà Nội
 • Nhân viên
 • Nhân viên chính thức
 • Đại học
 • 1 - 2 Năm
 • Lương thỏa thuận
 • Quản lý chất lượng (QA/QC)
 • Khối Hành Chính Nhân Sự
 • 1
 • 27/09/2019

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

 • ​Xây dựng tài liệu hành lang hoạt động của Công ty thành viênThu thập thông tin từ Phòng/ Ban bộ phận liên quan về nội dung quy trình, quy định
 • Xây dựng, hoàn thiện tài liệu theo thông tin đã thu thập từ Phòng/ Ban bộ phận liên quan.
 • Gửi tài liệu cho các bộ phận chuyên môn có liên quan xin ý kiến.
 • Trình ký các bộ phận liên quan đến Quy trình, quy định
 • Chuyển tài liệu cho Phòng ISO Tập đoàn cho ý kiến phát hành.
 • Quản lý, cập nhật  hồ sơ/ tài liệu đã phát hành của Công ty thành viên
 • Tổ chức các buổi đào tạo liên quan đến hướng dẫn triển khai áp dụng quy trình, quy định mới
 • Kiểm soát việc tuân thủ Quy trình/ Quy định
 • Ghi nhận các điểm không phù hợp (NC) so với quy định, quy chế, quy trình.
 • Lập biên bản ghi nhận sự việc ngay trong buổi kiểm soát, trường hợp xác nhận vi phạm lập biên bản vi phạm, người/ bộ phận liên quan giải trình, TBP cho ý kiến.
 • Tư vấn, hướng dẫn, giám sát các bộ phận khắc phục các vi phạm/ điểm không phù hợp sau khi phát hiện.
 • Báo cáo kết quả kiểm soát sau khi kiểm soát
 • 2.Cải tiến hệ thống
 • Xem xét kết quả đánh giá hệ thống để phát hiện ra các điểm cải tiến.
 • Lắng nghe và thu thập ý kiến đóng góp cải tiến cho Hệ thống từ trong công ty cũng như ngoài công ty.
 • Xác định các rủi ro về chất lượng chính yếu ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện các hành động phòng ngừa / khắc phục hoặc giảm thiểu những tác động tiêu cực.
 • Phân tích đánh giá/ định tính/ định lượng các vấn đề nội bộ ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ, dịch vụ, khách hàng.
 • Hỗ trợ xác định các mối nguy ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ.
 • Báo cáo tổng hợp hoạt động kiểm soát quá trình theo giai đoạn/ định kỳ
 • Thu thập dữ liệu, tính toán các chỉ tiêu của quá trình và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao năng lực quá trình.
 • Lập báo cáo hoạt động kiểm soát theo định kỳ (tuần/tháng/quý/năm) hoặc theo yêu cầu cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên quản lý chất lượng, môi trường, công nghiệp.
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm soát chất  lượng/ Đảm bảo chất lượng (QA)/ Chuyên viên đánh giá nội bộ, ưu tiên có hiểu biết liên quan đến sản xuất.
 • Chứng chỉ đánh giá nội bộ/ chứng chỉ đào tạo ISO
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.